You are here

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO (mã chứng khoán ALV), tiền thân là Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới, được thành lập từ tháng 1 năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp; khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng; bên cạnh đó ALVICO tham gia đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đại chúng. Việc ra đời của ALVICO đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, những biến động lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng; nhận thức trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng trong khi nguồn vốn ngân sách của Nhà nước để đầu tư cho lĩnh vực này đang còn hạn chế. ALVICO đã từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cao và được đào tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm quản lý và tổ chức điều hành sản xuất hợp lý để chuyển mình từng bước trở thành thương hiệu được tin tưởng và uy tín trên thị trường xây dựng trong nước. Hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động khai thác, sản xuất và thi công được đầu tư đồng bộ và tiên tiến đáp ứng kịp thời tiến độ các dự án trọng điểm, có tính chất phức tạp và quy mô lớn trên toàn quốc.

Với chiến lược phát triển bền vững, vì sự phát triển của cộng đồng và duy trì mức tăng trưởng bền vững hàng năm, Ban lãnh đạo ALVICO luôn chú trọng công tác nhân sự với các hoạt động đào tạo thường xuyên, công tác quản lý, điều hành được thắt chặt quản lý thông qua các hệ thống quản trị chất lượng. ALVICO luôn nỗ lực để phát huy những tiềm năng và thế mạnh trên mọi lĩnh vực, khẳng định được vị thế của mình trên thị trường trong nước và khu vực.