You are here

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

 Trực tiếp

  • Tại Văn phòng: Số 05, Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
  • Tại công trường: vui lòng xem địa chỉ của các công trường tại mục Dự án.

Trực tuyến:

Ứng viên vui lòng gửi bộ hồ sơ ứng tuyển đến hộp thư tuyển dụng:dautuphattrienhatang.alv@gmail.com; hoặc nộp đơn trực tiếp qua website tại:http://alv.vn

Phỏng vấn:

Các vòng phỏng vấn sẽ được tổ chức tại Trụ sở TP Đà Nẵng hoặc tại các công trường. 

bài viết liên quan