You are here

Sản Xuất Kinh Doanh

 

 

 

 

Xây dựng hạ tầng:

Hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV tập trung vào xây dựng các công trình hạ tầng giao thông (đường bộ, đường hầm, cầu…), hạ tầng công nghiệp (nhà xưởng, đường xá trong khu công nghiệp…). Các công trình hạ tầng mà Công ty thực hiện đã góp phần rất quan trọng trong việc kết nối, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo tiền đề để phát triển các lĩnh vực kinh tế khác.