You are here

NHÀ MÁY XI MĂNG LIÊN KHÊ, CÔNG SUẤT 1,2 TRIỆU TẤN XM/NĂM

Tên dự án: Nhà máy sản xuất xi măng Liên Khê - Công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm

Thời gian: Năm 2021-2022

Hạng mục: Thi công xây dựng