You are here

DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐH3, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành

Gói thầu: Thi công xây dựng đường ĐH3 - huyện Núi Thành 

Giá trị gói thầu: 14 tỷ đồng

Thời gian thi công: Tháng 6/2017 - Tháng 4/2018