You are here

DỰ ÁN ĐƯỜNG GIỮA NHÀ MÁY ÔTÔ KIA VÀ BUS KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư PTHT KCN & Đô thị Chu Lai - Trường Hải

Gói thầu: Thi công BTN Công ty Trường Hải - Đường giữa nhà máy Kia và Bus

Giá trị gói thầu: 4 tỷ đồng

Thời gian thi công: Tháng 8 - 12/2017