You are here

Lĩnh vực kinh doanh

1. XÂY DỰNG

 • Xây dựng các công trình giao thông;
 • Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp;
 • Xây dựng các công trình hạ tầng cấp thoát nước, san lấp nền, điện chiếu sáng;
 • Xây dựng công trình điện, thông tin liên lạc.

2. SẢN XUẤT - KHAI THÁC

 • Sản xuất, kinh doanh: xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm, bê tông atphan…;
 • Chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, xe máy;
 • Khai thác vật liệu, khoáng sản: mỏ đá các loại, sỏi cát, quặng, đất đồi, cao lanh;
 • Khai thác chế biến lâm sản.

3. ĐẦU TƯ - KINH DOANH

 • Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, các công trình hạ tầng khác theo phương thức B.O.T hoặc B.T;   
 • Đầu tư các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế tạo máy móc - thiết bị, hàng hoá theo phương thức B.O.O;
 • Đầu tư bất động sản: khu công nghiệp, khu đô thị, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, khu du lịch, nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng rừng;
 • Khảo sát, thiết kế công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;
 • Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, dân dụng, điện, công nghiệp, thuỷ lợi - nông - lâm nghiệp và công trình hạ tầng;
 • Kinh doanh thương mại; xuất khẩu hàng hoá, vật tư, máy móc thiết bị;
 • Kinh doanh bất động sản: nhà ở, văn phòng, khách sạn - nhà hàng, du lịch.

4. DỊCH VỤ VẬN TẢI

 • Vận tải hàng hoá, vật tư;
 • Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.