You are here

DỰ ÁN DT608 NGÃ BA LAI NGHI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Giao thông Tỉnh Quảng Nam

Nhà thầu chính: Công ty CP xây dựng và thương mại 591

Gói thầu: Thi công xây dựng phần mặt đường Bê tông nhựa tuyến đường DT608

Giá trị gói thầu: 2,8 tỷ đồng

Thời gian thi công: Tháng 8 - 12/2017