You are here

DỰ ÁN NGÃ BA HUẾ ĐẾN HÒA CẦM, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Giao thông Thành phố Đà Nẵng

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kcon

Gói thầu: Thi công BTN Tuyến đường gom dọc đường sắt từ Ngã ba Huế đến Hòa Cầm

Giá trị gói thầu: 4,7 tỷ đồng

Thời gian thi công: Tháng 8 - 12/2017