You are here

DỰ ÁN HẠ TẦNG CÔNG VIÊN CÂY XANH HUYỆN NÚI THÀNH

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Núi Thành

- Gói thầu: Thi công các hạng mục (Trừ phần mặt đường BTN) thuộc dự án Hạ tầng công viên cây xanh huyện Núi Thành

- Giá trị gói thầu: 10 tỷ đồng

- Thời gian thi công: Tháng 12/2017 - Tháng 8/2018