You are here

DỰ ÁN NÚT GIAO THÔNG HẦM CHUI NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 Chủ đầu tư: Ban Hạ tầng ưu tiên Thành phố Đà Nẵng

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Phát triển XD&TM Thuận An

Gói thầu: Thi công thảm bê tông nhựa nút giao thông Hầm chui Nguyễn Tri Phương

Giá trị gói thầu: 7 tỷ đồng

Thời gian thi công: Tháng 9, 10/2017