You are here

DỰ ÁN THI CÔNG NÂNG CẤP ĐƯỜNG LÊN CÁC KHU DU LỊCH DỊCH VỤ ĐỈNH SƠN TRÀ

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PT Nông thôn Đà Nẵng

- Nhà thầu chính: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kcon

- Tên gói thầu: Thi công bê tông nhựa nóng tại dự án: Cải tạo, nâng cấp đường lên các khu du lịch dịch vụ đỉnh Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên) 

- Giá trị gói thầu: 3,805,953,433 VNĐ

- Thời gian thi công: Tháng 7, 8/2017