You are here

DỰ ÁN THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM VÀ BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THUỘC DỰ ÁN VINPEARL HỘI AN

Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đăng Sơn

Gói thầu: Thi công móng cấp phối đá dăm và bê tông nhựa nóng thuộc dự án Vinpearl Hội An

Giá trị gói thầu: 1.050.500.000 VNĐ

Thời gian thi công: Tháng 3/2017