You are here

DỰ ÁN THI CÔNG THẢM BTN NÓNG NỀN MẶT ĐƯỜNG CÔNG TRÌNH: HÒA BÌNH GREEN ĐÀ NẴNG

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Hòa Bình

- Nhà thầu chính:  Công ty TNHH Hòa Bình

- Tên gói thầu:  Thi công thảm bê tông nhựa nóng nền mặt đường công trình: Hòa Bình Green Đà Nẵng

- Giá trị gói thầu: 1,355,667,500 VNĐ

- Thời gian thi công: 25/9/2017 – 22/10/2017